14 септември, (Кръстовден), „Слово за Въздвижение на Кръста Господен“ от Григорий Цамблак

Loading Gallery

Слово за Въздвижение на Кръста Господен

Използвана литература:

Миней за месец септември, № 664, ХVІІ век, полууст., 616 листа.

Описание Славянскихъ ръкописей  библиотеки Сято-Троицкой Сергиевой лавры. Част III, 1879 г., стр. 5

 

No Comments

Post a Comment