Дарение

Ако желаете да участвате с дарение за съставянето  на Новата ми Книга, Ви предоставяме дарителската ми сметка:
Fibank
Iban BG66FINV91501000163513

Титуляр на сметката Светлозар Стоянов